Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/as002043free/includes/includes.php on line 78
AutoCad

Cách quản lý bảng xref:

Để gọi cửa sổ quản lý xref chúng ta sử dụng lệnh XR

Nhập lệnh: XR => Enter

Xuất hiện cửa sổ Xref.

Xref

Một số chức năng của bảng xref:

 • Reference Nam: Tên của file xref
 • Status: Tình trạng của bản vẽ xref
 • Size: Kích cỡ của file xref
 • Type: Kiểu (Hiện hành hay không hiện hành)
 • Date: Ngày tạo file xref đó
 • Save Path: Nơi lưu file xref đó

Cách gắn một file xref vào bản vẽ dựa vào bảng xref:

 • Click vào biểu tượng mũi tên như hình dưới
 • Chọn kiểu xref để gắn vào bảng

1

 • Chọn file cần chèn 
 • Xuất hiện bảng Attach Extemal Reference 
 • Relative path: Đường dẫn tương đối
 • Full path: Đường dẫn đầy đủ
 • No path: Không có đường dẫn

Chọn kiểu chèn xref ở mục Refence type:

 • Attachment: Gắn xref
 • Overlay: Kiểu phủ lớp, kiểu này có tác dụng khi chèn các xref lồng nhanu vào bản vẽ chính

Click OK để chọn điểm chèn trên bản vẽ.

Cách gắn một file xref vào bản vẽ dựa vào rải ribbon

 • Trên rải ribbon bạn click vào menu “Insert”.
 • Chọn biểu tượng “Attach” của rải ribbon reference

6

 • Chọn file cần gắn vào

Cách cập nhật thay đổi xref ở bản vẽ chính

 • Chọn bản vẽ xref trên bảng xref
 • Click chuột phải vào bản vẽ xref đó
 • Chọn Reload, bản vẽ chính sẽ được cập nhật thay đổi

 

Cách ẩn bản vẽ xref với bản vẽ chính

 • Chọn bản vẽ xref cần ẩn trên bảng xref
 • Click chuột phải vào bản vẽ xref đó
 • Chọn Unload => bản vẽ xref được chèn vào sẽ bị ẩn nhưng không bị mất đi.

 

Cách bỏ một bản vẽ xref ở bản vẽ chính

 • Chọn bản vẽ xref cần bỏ trên bảng xref
 • Click chuột phải vào bản vẽ xref đó
 • chọn Detach => Bản vẽ xref được chèn vào sẽ bị loại bỏ khổi bản vẽ chính

 

Cách thay đổi kiểu xref ở bản vẽ chính

 • Chọn bản vẽ xref cần thay đổi kiểu trên bảng xref
 • Click chuột phải vào bản vẽ xref đó
 • chọn Xref Type
 • Chọn kiểu cần thay đổi (Attach hoặc Overlay)

Xref type

Đổi màu nét vẽ trong autocad để làm gì ?

Các bạn đang tìm cách đổi màu nét vẽ trong autocad, việc đổi màu của bạn thì có mục đích, nhưng bạn có biết ứng dụng thực tế của việc đổi màu nét vẽ để làm gì không , mình sẽ nói luôn về vấn đề này, đối với các bạn vẽ lớn, việc đổi màu nét vẽ, chi tiết giúp ta dễ dàng phân biệt chi tiết này với chi tiết khác.

Read More: Đổi màu nét vẽ trong autocad

1. CÁC BƯỚC TẠO VÀ ĐỊNH DẠNG LAYER TRONG CAD, CÁC TÍNH CHẤT CHO LỚP LAYER MỚI

Để tạo và định dạng layer trong CAD ta làm theo các bước sau:

định dạng layer trong cad

 • Gọi lệnh (Command: Layer (LA) hoặc kích chọn biểu tượng)  1 trong hình
 • Tạo mới lớp (New Layer).
 • Đặt tên cho lớp (Name).
 • Chọn màu cho lớp (Color).
 • Chọn dạng đường nét cho lớp (Linetype).
 • Chọn bề rộng nét vẽ cho lớp (Lineweight).
 • Gán lớp hiện hành (Set Current).
 • Kích chọn nút OK trong hộp thoại Layer Properties Manager để kết thúc lệnh tạo mới và định dạng (gán)các tính chất cho lớp.
Read More: Hướng dẫn định dạng layer trong CAD