Bạn đã bao giờ cần thay đổi kích thước slide trong PowerPoint chưa? Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm việc đó nhé!

Giống như chức năng làm thụt đoạn văn, những thiết lập này sẽ chỉ làm việc với một đoạn văn hay toàn bộ văn bản. Dưới đây là các bước để thiết lập khoảng cách dòng trong Powerpoint 2010.

Giống như chức năng làm thụt đoạn văn, những thiết lập này sẽ chỉ làm việc với một đoạn văn hay toàn bộ văn bản. Dưới đây là các bước để thiết lập khoảng cách dòng trong Powerpoint 2010.