Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client1/web1/web/templates/as002043free/includes/includes.php on line 78
Vẹt biết nói

Vẹt biết nói

Lượt xem: 16379

Bà Muller mua một con vẹt biết nói. Nhưng sau một thời gian dài mà vẫn chẳng thấy con vẹt nói năng gì cả. Bà ta quyết định thử dạy nó:

- Alô, alô ...

Bà ta cứ thế lặp đi lặp lại:

- Alô, alô... alô!

Dĩ nhiên là vẹt nhà ta chán ngấy, bèn thốt lên:

- Máy bận!!